El-kontroll. Foto: Istock

Dette sjekkes i en el-kontroll

Du har sikkert hørt oppfordringene fra elektrobransjen om å foreta el-kontroller. Årsaken er at vi ønsker å hjelpe til med å sikre boligen din, selv om det juridiske ansvaret ligger hos deg som eier. 

At en el-sjekk er viktig understreker nemlig statistikken. Nesten halvparten av alle norske boligbranner er knyttet til elektrisitet, og dermed kan el-kontrollen bokstavelig talt være livsviktig. Men hva sjekkes egentlig under en slik kontroll?

Tavlen
Normalt starter kontrollen i anleggets inntak, nemlig sikringsskapet. Her ser elektrikeren etter varmegang, samtidig som skapets generelle tilstand kontrolleres. I tillegg sjekkes  jordfeilbryter og overspenningsvern dersom man har dette installert. Om ikke dette er montert, anbefales det å etter-montere dette. Andre viktige punkter er tilstanden på jordingsanlegget ditt.

Termografering
Termografering vil si å måle temperaturen på ledninger og elektrisk materiell, for å avdekke eventuell overbelastning og feil. Termograferingen gjennomføres med sertifisert kamera. Vi har da hoved fokus på tavlen din.

Stikkontakter, lampepunkter og apparater
Videre sjekkes el-materiell utenfor sikringsskapet i boligen for feil. Hva som sjekkes avhengig av hvilke elektriske apparater du har hjemme hos deg, men for de aller fleste er det aktuelt å sjekke apparater som vaskemaskin, ovn, varmtvannsbereder, lysarmaturer, oppvaskmaskin og komfyr. På grunn av antall branntilløp, er det i dag påbudt med komfyrvakt i alle nye hus. Forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales på det sterkeste å etter-montere dette også i eldre boliger.

I nye hus er det krav om montering av kun jordede stikkontakter, men dette gjelder ikke for eldre boliger. På bad/vaskerom skal også alle kontakter være jordet uansett, og el-materiell må være godkjent for bruk i våtrom.

El-kontroll. Foto: Istock

Tilstandsrapport
Underveis i kontrollen er det vanlig å tilby råd til boligeieren, selv for punkter som faller innenfor godkjenning. Et typisk råd er å begrense bruken av skjøteledninger og grenuttak, dersom slike brukes som en permanent løsning. For utstyr som i praksis er permanent montert, eksempelvis TVen din, skal man nemlig i dag bruke fastmonterte stikkontakter.

Det blir levert en komplett tilstandsrapport av anlegget ditt. Det er viktig å merke seg at det kan være feil som ikke blir fanget opp av denne kontrollen. Det er derfor alltid viktig å være på vakt mot synlige skader på anlegget ditt.

Redusert forsikring
Personell som utfører el-kontroller skal være autoriserte fagfolk som tilfredsstiller kravene med tilleggskompetanse og metode nedfelt i NEK 405-normserien. Så lenge din kontrollør møter dette kravet er det en del  forsikringsselskaper som tilbyr reduksjon av premie når el-anlegget i en bolig har blitt kontrollert av sertifisert firma. Med andre ord er en el-kontroll også gunstig økonomisk i lengden, ved siden av den gode følelsen når anlegget er blitt kontrollert.

Vi har nå alle godkjenninger iht NEK 405
De norske normene NEK 405-1, NEK 405-2, NEK 405-3 og NEK 405-4 beskriver krav til kompetanse hos de kontrollørene som skal utføre kontroll av elektriske anlegg, termografører og til foretaket de er tilknyttet.

Bestill elkontroll i dag!

Jærvegen 67, 4365 Nærbø
Maskinveien 6, 4033 Stavanger
Tlf: 09543 / 48 13 11 00
post@ave.no

Åpningstider Nærbø:
Hverdager: 8.00 – 15.00

Åpningstider Forus:
Man. og fre.: 8.00 – 15.00
Tir., ons. og tor.: 8.00 – 18.00

Share This