Bayrol Varitab

kr899.00

Varitab er en 300 g multifunksjonell klortablett i to lag som gir sjokk desinfeksjon av filter og  kontinuerlig desinfeksjon for å eliminere bakterier i bassengvannet.

Kategori:

Beskrivelse

VariTab er en videreutvikling av klorlangtidstabletten.I tillegg til kontinuerlige desinfeksjonen av vannet basert på den langsomt oppløselige Chlorilong-tabletten, blir det ved hver tilsetning utført både en hurtig klorering og et vedlikehold av sandfilteret. Denne desinfeksjonen av sandfilteret med en patentert teknologi fjerner organiske stoffer fra filteret og forbedrer tydelig flitreringsegenskapene. I tillegg inneholder VariTab et flokkingsmiddel, som gjør de fineste stoffer filtrerbare. Denne enestående kombinasjonen av forskjellige aktive stoffer sørger for hygienisk rent og krystallklart vann.

VariTab dekker tre trinn i Bayrols 5-trinns vedlikeholdssystem: Desinfeksjon av vann på klorbasis (hurtig og langvarig desinfeksjon), flokking/fjerning av uklarheter og vedlikehold av sandfilter. I tillegg inneholder VariTab en hardhetsstabilisator, som motvirker utfelling av kalk. For en fullstendig vannbehandling er det kun nødvendig med justering av pH-verdien (med pH-Plus/pH-Minus) samt forebygging av misfarging (med Clarifyer/Clarifyer Jet). Dette Produktet må kun brukes til det angitte formålet og som anvist.

Bruk:

  1. Kontroller pH-verdien og juster den evt. til 7,0-7,4.
  2. Tilbakespyl filteret før tilsetning av VariTab. Tilsettes i kurven til skimmeren utelukkende med sirkulasjonspumpen i gang. En VariTab vedlikeholder ca. 30m3 bassengvann i ca. 7-10 dager. (OBS: Oppløsningshastigheten kan variere og er sterkt avhengig av pumpens løpetid, vanntemperaturen og antall badegjester.)
  3. Første gangs tilsetning: 2 VariTab per ca. 30m3 bassengvann. Etter dosering: Mål den frie klorverdien en gang hver uke med QuickTest eller Pooltester. Den ideelle verdien for fritt klor ligger mellom 0,3 og 0,6 mg/L. Hvis klorverdien før ny tilsetting ligger unger 0,3 mg/L, setter du til 2 VariTab per ca. 30 m3. Dersom klorverdien ligger over 1,5 mg/L før ny tilsetting, tilsettes ingen tabletter neste gang.
  4. La pumpen kjøre minst en time etter tilsettingen.
  5. Hvis det oppstår vannproblemer (uklart vann, grønt vann, sterk klorlukt), tilsettes en VariTab i tillegg til den normale doseringen.

Viktig:
På grunn av faren for blekeflekker før VariTab ikke kastes uoppløst i bassenget eller komme i kontakt med materialer som ikke er bestandige mot klor. Vann som er behandlet med VariTab må ikke slippes ut i vann der det lever fisk, uten at produsenten er konsultert.

Pakningsstørrelse:
5,4 kg

Dataark:
Bayrol VariTab