SpaTime Alca-Plus

kr219.00

Har du problem med ustabil pH sjekkes alkalinitet med teststrimler. Tallet bør være 80-150 mg/l. Juster og du får mer stabil pH verdi.

Kategori:

Beskrivelse

SpaTime Alca-Plus øker hardhetsgraden (TA) til vannet i ditt spa. For lav TA kan føre til at pH-verdien ved innstillingen varierer mye og dermed gjør det innstillingen vanskelig. Videre kan vannet bli korrosivt, noe som kan angripe overflatene i f.eks. boblebadekaret.

Bruk:
Kontroller TA med SpaTime-teststrimler minst én gang i uken. Tilpass om nødvendig verdien til idealverdien på 80 – 120 mg/l. Løs opp nødvendig mengde Alca-Plus i en ren beholder med klart vann. Forsikre deg om at beholderen på forhånd er blitt rengjort for rester av andre stoffer. Tilsett alltid granulatet i vannet og ikke omvendt. Doser løsningen jevnt over hele overflaten på boblebadet samtidig som pumpen går.

Tips:
Dette produktet må kun brukes til det angitte formålet og som anvist.

Pakningsstørrelse:
1 kg

Dataark:
SpaTime Alca-Plus