SpaTime klortabletter

kr312.00

Oppløses langsomt derfor bedre egnet til spa som i perioder ikke anvendes f.eks i hytter. 1 tablet pr. 1000 liter legges i filterbeholder hvor de oppløses i løpet av 10-14 dager.

Kategori:

Beskrivelse

SpaTime Klor-tabletter 20 g har høyt klorinnhold og desinfiserer derfor spavannet på en pålitelig måte. Tablettens langsomme oppløsning gjør at kloringen vil vare i en lengre periode. Grunnet den spesielle formelen, kan Klor-tabletter 20 g kun oppløses mens filterpumpa går for å unngå overdosering.

Bruk:
Sjekk den frie klorverdien minst én gang hver uke med SpaTime teststrimmel og om nødvendig juster til et nivå på 1,0 – 1,5 mg/l ved å bruke tabletten i filterhuset, eller hvis den finnes, i den spesielle dispenseren i din spa.

Ved flittig spabruk kan det være nødvendig med flere Klor-tabletter 20 g for å opprettholde et ideelt nivå. Før du bruker Klor-tabletter 20 g for første gang, bør du oksidere ditt spa med SpaTime klorgranulat eller Spa Pure. Du bør ikke bruke Klor-tabletter 20 g for å opprette et klornivå fra null.

Forsiktig: Bruk av Klor-tabletter 20 g kan forårsake bleking av spa-karets overflater.

Tips:
Før du bruker Klor-tabletter 20 g, vennligst sjekk pH-verdien med SpaTime teststrimler og om nødvendig juster til korrekt verdi på 7,0 – 7,6.

Dette produktet må kun brukes til det formålet som er spesifisert i produktbeskrivelsen.

Pakningsstørrelse:
1 kg

Dataark:
SpaTime klor-tabletter